Studiegebieden

Brabantse Wouden

Brabantse wooden
Circles

België, atlantisch bos

De Brabantse Wouden behoren tot de mooiste en oudste bossen van België en worden gekenmerkt door meer dan 10.000 hectare atlantisch bos, rijk aan eiken en beuken, maar ook aan esdoorns en dennen. De grotere bosgebieden Meerdaal, Halle en Zoniënwoud worden afgewisseld met kleinere bospercelen, open velden en grotere en kleinere steden, waardoor een mozaïek in het landschap ontstaat.

De bossen worden voor een deel streng beschermd, andere delen worden beheerd in functie van meerdere doeleinden. In de beheerde gebieden is kleinschalig bosbeheer de regel, maar ook plekken met intensiever beheer (veelal omvorming van naald- naar loofbos) komen voor. Het beheer streeft ernaar dat de bossen hun schoonheid, ecologische functionaliteit en houtproductiecapaciteit behouden in tijden van klimaatverandering. Om dit te doen, worden de beheerpraktijken aangepast om rekening te houden met frequentere stormen, droogte, plagen en ziekten.

INFORMA partners

Katholieke Universiteit Leuven