Doelstellin-
gen van het project

Project objectives

INFORMA heeft tot doel de nieuwste op wetenschap gebaseerde kennis over multifunctioneel duurzaam bosbeheer (DBB) in de context van klimaatverandering te verbeteren en te delen. Meer in het bijzonder zullen we ingaan op de afwegingen en synergieën tussen verschillende beheersdoelstellingen (bv. houtproductie, natuurbehoud, recreatief gebruik), rekening houdend met de milieu-integriteit, sociale aanvaardbaarheid en economische haalbaarheid van toekomstige Europese bosbeheerpraktijken. Dit zal gebeuren met als doel om koolstofvoorraden op korte, middellange en lange termijn te behouden, en tegelijk ook genetische diversiteit te ondersteunen, de bodem te beschermen, en watervoorraden in stand te houden in verschillende Europese regio’s.

Informa infographic objectives
1. Interactie met belanghebbenden
2. Bosbeheer/atmosfeer-interacties
3. Migratie- en aanpassingsstrategieën
4. Portfolio’s van de beste regionale voorbeelden van multifunctionele Duurzaam-bosbeheer-praktijken
5. Verbeteren van koolstof-certificerings-mechanismen
6. Resultaten doorgeven via gemeenschappelijke fora