Werk-

pakketten

Work Packages

WP1 – Overdracht van informatie en kennis

European Forest Institute

Hoofdpartner: EFI

WP1 ontwerpt en implementeert interactie met belanghebbenden, kennisoverdracht en training. Het zorgt ervoor dat relevante sleutelactoren worden betrokken bij het vormgeven van mogelijke duurzame trajecten ter ondersteuning van het klimaat mitigerend vermogen van bossen. Het WP houdt rekening met implicaties voor milieu-integriteit, sociale aanvaardbaarheid en economische haalbaarheid, en draagt ​​zo bij aan een multi-actorenbenadering van bosbeheer.

WP2 – Ecosysteemfuncties van beheerde versus onbeheerde bossen

Katholieke Universiteit Leuven

Hoofdpartner: KU Leuven

De algemene doelstelling van WP2 is om verschillen in belangrijke ecosysteemfuncties tussen beheerde en onbeheerde bossen in heel Europa te kwantificeren door de modernste analysemethoden toe te passen op beschikbare spatiale data.

WP3 – Sociaal-institutionele patronen van innovatieve bosgebaseerde mitigatie- en aanpassingsstrategieën

University Stefan cel Mare Suceava

Universiteit Stefan cel Mare Suceava Hoofdpartner: USV

WP3 zal een alomvattende visie ontwikkelen op bosdynamiek en adaptief beheer door rekening te houden met interacties tussen maatschappelijke actoren, hun percepties van de werkelijkheid en van sociaal-ecologische systemen. Het WP zal twee verschillende benaderingen gebruiken, één van sociologische aard en één gebaseerd op economische analyse.

WP4 – Ontwikkeling en impact van alternatieven voor duurzaam bosbeheer

Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdpartner: Vrije Universiteit Amsterdam

Het algemene doel van WP4 is om bestaande bossimulatiemodellen (d.w.z. PICUS, GOTILWA+, SIMA en LMDzOR) toe te passen op nieuwe beheerscenario’s op basis van de expertise van belanghebbenden (WP1), observatiegegevens (WP2) en voorkeuren van belanghebbenden (WP3) , om zo: (a) alternatieven voor duurzaam beheer te zoeken en (b) hun impact, compromissen en synergieën met de Europese houtproductie, broeikasgasbalans, waterbudget, structurele diversiteit, verstoringsregimes en hun feedback te kwantificeren. De verwachte biogeochemische en biofysische effecten van alternatieven voor bosbeheer zullen worden toegevoegd als onderdeel van het WP1-trainingsprogramma voor belanghebbenden.

WP5 – Verbeteringen in koolstofcertificering: bijdrage van onderzoek en mensen in het veld Instituut voor Klimaateconomie

Institute for Climate Economics

Hoofdpartner: I4CE

Het algemene doel van WP5 is bij te dragen aan de verbetering van boskoolstofcertificering in Europa door het onderzoeken van technische opties voor de robuuste monitoring, rapportage en verificatie van bossen (MRV), en door marktvoorwaarden te creëren voor een bredere acceptatie en gebruik van dergelijke instrumenten door particuliere projectontwikkelaars, openbare instellingen en potentiële kopers.

WP6 – Communicatie, verspreiding en exploitatie

Universitat Politècnica de València

Hoofdpartner: UPV

Dit WP heeft tot doel de impact van INFORMA te maximaliseren door middel van gerichte communicatie en distributie-evenementen, en een effectieve exploitatie van projectresultaten die bijdragen aan het verbeteren van multifunctionele DBB-praktijken in een klimaatveranderingscontext op verschillende niveaus.

WP7 – Projectbeheer

Universitat Politècnica de València

Hoofdpartner: UPV

Het doel van WP7 is te zorgen voor een efficiënte projectuitvoering die leidt tot het behalen van alle voorgestelde projectdoelstellingen en -resultaten.