Studii de caz

Ocolul Silvic Râșca

Râșca Forest District
Circles

România, Pădurea Continentală

27% din teritoriul României este format din terenuri împădurite, inclusiv o mare parte din pădurile primare continentale de fag din Europa. Proiectul INFORMA se va focaliza pe pădurile din raza Ocolului Silvic Râșca din județul Suceava. Suprafața de 13.000 ha este acoperită de molid, pin și fag aflate sub protecție strictă sau utilizate pentru producția de lemn.

În pădurile cu rol de producție, managementul obișnuit se bazează pe perioade lungi de rotație de peste 120 de ani, cu regenerare naturală prin aplicarea tăierilor progresive, precum și promovarea speciilor de pădure autohtone adaptate condițiilor zonării (fag, molid, brad argintiu, frasin, etc). O suprafață de 1.000 ha este protejată pentru controlul eroziunii solului, și este supusă deci unei gestionări de intensitate scăzută a recoltării lemnului.

Cele mai relevante provocări ale managementului din zonă sunt reprezentate de doborâturile de vânt și de gestionarea deficitară a infrastructurii (de exemplu, rețeaua de drumuri forestiere).

Partener INFORMA