Despre proiect

Informa About us

Deciziile de gestionare a pădurilor de astăzi afectează capacitatea Europei de a răspunde crizei climatice pe termen lung. Datorită potențialului enorm al pădurilor de a absorbi și de a bloca carbon pe măsură ce cresc, practicile forestiere actuale vor determina capacitatea continentului de atenuare a schimbărilor climatice în următoarele decenii. Datele cele mai recente ale științei arată posibilitatea unro evoluții pozitive în cazul răspândirii pe scară mare a unor bune practici: îmbunătățirea gestionării durabile a pădurilor poate dubla efectul pădurilor de atenuare a impactul schimbărilor climate până în 2050.

Cu toate acestea, unele întrebări esențiale precum gestionarea pădurilor existente pentru a îmbunătăți captarea carbonului, unde și cum să plantăm păduri și cum să ne adaptăm perturbărilor din ce în ce mai frecvente sunt încă fără răspuns pentru cercetători și rămân neabordate de politici ori neexplorate în schemele de compensare a emisiilor de carbon.

Pentru a oferi cunoștințe semnificative și soluții aplicabile, INFORMA va combina instrumente tehnologice, cum ar fi imagini satelitare, extragerea datelor și modelarea climaterică cu ajutorul abordărilor participative. În acest fel, va fi stabilită o punte de legătură între părțile interesate care lucrează în domeniu și știință, politică, piețele de carbon și societate în general. Aceste lucruri vor fi îndeplinite dacă vor fi luate în considerare și furnizarea altor servicii ecosistemice, cum ar fi conservarea biodiversității cu diverse tipuri de interacțiuni dintre pădure și climă.

Perioada de desfășurare Iulie 2022 până în Iunie 2026 cu un buget total de

Proiect coordonat de Universitatea Politehnică din Valencia în cooperare cu 13 parteneri din

INFORMA acoperă cea mai mare regiune forestieră biogeografică din Europa, reprezentând

Zonele pilot vor fi în

Photo Circles

INFORMA va oferi informații științifice și bazate pe practică pentru a ajuta UE să abordeze trei provocări principale legate de păduri în lupta împotriva schimbărilor climatice: menținerea rezervoarelor actuale de carbon, creșterea capacității sale de captare a carbonului și creșterea producției de materiale și energie pentru a înlocui combustibilii fosili.

FAQ

În timp ce reîmpădurirea și împădurirea sunt practici esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice, expansiunea pădurilor în Europa încetinește, în principal din cauza prioritizării altor utilizări ale terenurilor. În același timp, rezervoarele de carbon din pădure prezintă semne de saturație. Aceasta înseamnă că sunt necesare căi suplimentare pentru a îmbunătăți rezervoarele de carbon ale pădurilor. Gestionarea durabilă a pădurilor (SFM) poate spori capacitatea actualelor păduri gestionate în sechestrarea carbonului din atmosferă pentru producerea lemnului și a fibrei pentru consumul propriu, reținând carbonul prin materialele de construcție. Cele mai bune practici de gestionare durabilă diferă în funcție de tipul de pădure și de regiuni și, depind în mare măsură de obiectivele de management și de impactul climatic prevăzut, cum ar fi perturbările frecvente ale pădurilor. Prin aplicarea modelelor de management al climei și al pădurilor și prin promovarea consultărilor cu actorii interesați, proiectul INFORMA va evalua interacțiunile dintre acești factori pentru a concepe opțiuni de management viabile, eficiente și adaptate la cinci regiuni forestiere biogeografice din Europa.

Interacțiunile dintre pădure și climă sunt complexe și nu pot fi reduse la un simplu calcul al capacității de absorbție al carbonului aplicat la nivel de arbore. Dar unii factori biochimici și biofizici pot avea un rol important, cum ar fi: nivelul de radiație între Soare și Pământ și atmosferă (dezechilibrul radiativ), reflectarea luminii terenurile împădurite (albedo), emisia compușilor organici de către păduri în atmosfera (BVOC), transpirația, fluxurile de căldură, printre altele. Proiectul INFORMA va analiza mecanismele de reacție și compromisurile dintre aceste procese pentru a determina impactul net asupra climei prin folosirea diferitelor practici de management durabil al pădurilor, pe o perioadă îndelungată de timp în diferite regiuni geografice și la diferite scări spațiale și temporale.

Proiectul dezvoltă un set de linii directoare, foi de parcurs și note analitice pentru a sprijini procesul decizional la nivel european și global și pentru a spori gradul de cunoștințe al societății cu privire la cele mai bune practici disponibile privind gestionarea durabilă a pădurilor. Vor fi dezvoltate patru portofolii de ghiduri de bune practici, adaptate la diferite obiective de management forestier, pentru a sprijini procesul decizional și pentru a facilita punerea în aplicare a practicilor de management durabil al pădurilor de către practicienii din domeniul pădurilor.

De asemenea, în rezultatele proiectului vor fi incluse un atlas și un rezumat al modificărilor managementului forestier și al impactului schimbărilor climatice, un catalog al celor mai bune practici de management la nivel regional, și un ghid de bune practici privind căile de atenuare a silviculturii. În plus, vor fi elaborate recomandări de acțiuni politice privind nevoile instituționale și de investiții, precum și recomandări de management pentru optimizarea ecosistemelor.

Compensarea amprentei de carbon și piețele voluntare ale carbonului, bazate pe certificări de carbon, pot oferi un stimulent important pentru promovarea practicilor care să respecte atât clima, cât și silvicultura. Din 2015, cinci noi scheme au fost lansate în Europa care asigură credite din reîmpădurire, împădurire și alte proiecte forestiere. Cu toate acestea, doar câteva dintre acestea iau în considerare creditele de carbon generate de practicile îmbunătățite prin gestionarea durabilă a pădurilor, și puține din activitățile actuale de gestionare durabilă a pădurilor sunt eligibile pentru finanțare în schemele de carbon. Proiectul INFORMA va transfera perspective și va propune îmbunătățiri metodologice la schemele existente și viitoare de certificare a carbonului, la programele de monitorizare a carbonului, la rețelele și instrumentele pentru a crea stimulente economice pe termen lung pentru o gestionare durabilă a pădurilor.