Partenerii noștri

Informa Forests

Consorțiul este format din 14 parteneri, din 8 țări UE care reunește o echipă diversă și multi-calificată de experți științifici și tehnici în domeniile de: ecologie și managementul pădurilor, teledetecție și ecologie terestră, politica mediului, guvernanță a pădurilor, economie climatică, modelare și inovare, monitorizare a carbonului prin folosirea diferitelor instrumente, folosire a schemelor pentru certificarea carbonului și de implicare a părților interesate.

Organizațiile partenere ale proiectului INFORMA variază de la domeniile academice și de cercetare până la sectorul privat și organizație internațională.