Work Packages

Work Packages

WP1 – Transferul de informații și cunoștințe

European Forest Institute

Partener principal: EFI

WP1 proiectează și implementează interacțiunea cu factorii interesați, transferul de cunoștințe și formare. Se asigură că actorii cheie relevanți sunt implicați în conturarea unor potențiale căi durabile pentru a sprijini capacitatea pădurilor în atenuarea schimbărilor climatice. Acest WP ia în considerare implicațiile asupra integrității mediului, acceptabilității sociale și fezabilității economice, contribuind astfel la o abordare cu actori multipli asupra managementului pădurilor.

WP2 – Funcțiile ecosistemice ale pădurilor gestionate în comparație cu cele neadministrate

Katholieke Universiteit Leuven

Partener principal: KU Leuven

Obiectivul general al WP2 este de a cuantifica diferențele apărute în funcțiilor majore ale ecosistemului dintre pădurile administrate și cele neadministrate din Europa, prin aplicarea unor abordări moderne a datelor spațiale cu geodate disponibile.

WP3 – Modele socio-instituționale ale strategiilor inovatoare pentru atenuare și adaptare

University Stefan cel Mare Suceava

Partener responsabil: USV

WP3 va dezvolta o viziune cuprinzătoare asupra dinamicii pădurilor și a managementului adaptiv, luând în considerare interacțiunile dintre actorii societății, percepțiile acestora asupra realității și asupra sistemelor socio-ecologice. WP va folosi două abordări diferite, una de natură sociologică și una bazată pe analiză economică.

WP4 – Dezvoltarea și impactul alternativelor asupra managementului durabil al pădurilor

Vrije Universiteit Amsterdam

Partener responsabil: Vrije Universiteit Amsterdam

Scopul general al WP4 este aplicarea modelelor existente pentru simularea pădurilor (cum ar fi PICUS, GOTILWA+, SIMA și LMDzOR) la noi scenarii de management bazate pe expertiza factorilor interesați (WP1), datele observaționale (WP2) și preferințele factorilor interesați (WP3) pentru a: (a) căuta alternative pentru un management durabil și (b) cuantifica impacturile, compromisurile și sinergiile acestora asupra producției de lemn din Europa, bilanțului GES, bugetului de apă, diversității structurale, regimurilor de perturbare, precum și feedback-urile acestora. Impacturile biogeochimice și biofizice așteptate ale alternativelor de management forestier vor fi utilizate ca parte a programului de formare WP1 pentru factorii interesați.

WP5 – Îmbunătățiri ale certificării carbonului: contribuția cercetătorilor și a practicienilor Institutul pentru Economie Climatică

Institute for Climate Economics

Partener responsabil: I4CE

Scopul general al WP5 este de a contribui la îmbunătățirea certificării carbonului forestier în Europa prin explorarea opțiunilor tehnice pentru monitorizarea, raportarea și verificarea solidă a pădurilor (MRV), precum și crearea condițiilor de piață pentru o acceptare și utilizare mai largă a unor astfel de instrumente de către dezvoltatorii de proiecte privați, instituții publice și potențiali cumpărători.

WP6 – Comunicare, diseminare și valorificare

Universitat Politècnica de València

Partener responsabil: UPV

Acest WP își propune să maximizeze impactul proiectului INFORMA prin activități de comunicare și diseminare specifice și prin valorificarea eficientă a rezultatelor proiectului contribuind astfel la îmbunătățirea practicilor multifuncționale de gestionare durabilă a pădurilor, în contextul schimbărilor climatice la diferite niveluri.

WP7 – Gestionarea proiectului

Universitat Politècnica de València

Partener responsabil: UPV

Scopul WP7 este de a asigura o execuție eficientă a proiectului care să conducă la atingerea tuturor obiectivelor și rezultatelor propuse prin proiect.