Meidän kumppa-
nimme

Informa Forests

Konsortiomme, jossa on 14 partneria kahdeksasta EU-maassa, kokoaa yhteen monipuolisen ja monitaitoisen ryhmän tieteellisiä ja muita asiantuntijoita useilta eri tieteenaloilta sekä erilaisten sidosryhmien edustajia.

INFORMAn partneriorganisaatioina on mukana yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yksityisen sektorin sekä kansainvälisiä organisaatioita.