Tietoja meistä

Informa About us

Tämän päivän metsien hoitopäätökset vaikuttavat Euroopan kykyyn vastata ilmastokriisiin pitkällä aikavälillä. Metsillä on valtava potentiaali sitoa ja varastoida hiiltä. Nykyiset metsien hoitokäytännöt vaikuttavat Euroopan metsien ilmastonmuutoksen hillitsemiskykyyn tulevien vuosikymmenten aikana. Kestävä metsien hoito, joka huomioi ilmastonmuutoksen hillintätarpeen, voi jopa  kaksinkertaistaa metsien ilmastonmuutoksen hillintävaikutuksen  vuoteen 2050 mennessä.

Yhä ratkaistavia kysymyksiä ovat kuitenkin, miten nykyisiä ja uusia Euroopan metsiä tulisi hoitaa, jotta niiden hiilensidonta ja kestävyys ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä tuhoriskejä vastaan paranee samalla kun  huomioidaan metsien puuntuotanto, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja erilaiset metsien ja ilmaston vuorovaikutukset.

Tuottaakseen hyödyllistä tietoa ja sovellettavia ratkaisuja, INFORMA hyödyntää niin erilaisia tutkimusaineistoja ja edistyksellisiä tutkimuksen työkaluja kuin osallistavia lähestymistapojakin, millä pyritään edistämään yhteistyötä eri aloilla toimivien sidosryhmien kanssa.

Hanke on käynnissä heinäkuusta 2022 kesäkuuhun 2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on

Hanketta koordinoi Valencia Polytechnic University, mukana on 13 partneria kahdeksasta EU-maastn

INFORMA toimii Euroopan suurimmilla luonnonmaantieteellisillä metsäalueilla, edustaen

Tapaustutkimusalueet

Photo Circles

INFORMA tarjoaa tieteellisen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvaa osaamista, joilla autetaan EU:ta vastaamaan metsiin liittyvään kolmeen keskeiseen haasteeseen ilmastonmuutoksen torjunnassa: nykyisten metsien hiilinielujen ylläpitäminen,  metsien hiilensidonnan tehostaminen ja uusiutuvien puupohjaisten materiaalien ja energian käytön lisääminen fossiilisten materiaalien ja polttoaineiden korvaajana.

AQ

While reforestation and afforestation are essential practices to combat climate change, forest expansion in Europe is slowing down, mainly due to the prioritisation of other land uses. At the same time, forest-based carbon sinks show signs of saturation. This means that additional pathways to enhance carbon sinks of forests are needed. Sustainable Forest Management (SFM) can enhance the capacity of existing managed forests to sequestrate carbon from the atmosphere, and further produce wood and fibre for human use, locking up carbon, for instance, in building materials.

Best SFM practices differ across forest types and regions and are highly dependent on management objectives and projected climate impacts, such as more frequent forest disturbances. By applying climate and forest management models and promoting consultations with interested actors, INFORMA will assess the interactions between these factors to devise viable, efficient, and tailored management options for five biogeographical forest regions in Europe

Forest-climate interactions are complex and cannot be reduced to a calculation of how much carbon individual tree stands are able to absorb. Several biochemical and biophysical factors come into play, such as how much radiation is exchanged between the Sun, the Earth, and the atmosphere (radiative imbalance), the reflection of light by forested land (albedo), the emission of organic compounds by forests into the atmosphere (BVOCs), transpiration, heat fluxes, among others. INFORMA will analyse the feedback mechanisms and trade-offs between these processes to determine the net climate impact of different sustainable forest management practices over time in different geographical regions, and at various spatial and temporal scales.

The project is developing a set of guidelines, roadmaps, and policy briefs to support decision-making at European and global levels, and further society’s knowledge of the best available SFM practices. Four portfolios of best practice guidelines, adapted to different forest management objectives, will be developed to support policy decisions, and facilitate the implementation of sustainable forest management practices by forest practitioners.

Project outcomes will also include an atlas and summary of forest management changes and related climate impacts, a catalogue of best regional management practices, and a guide on good practices on silvicultural mitigation pathways. Furthermore, we will develop policy action recommendations to address institutional and investment needs, as well as management recommendations for ecosystem optimization, among others.

Carbon offsetting and voluntary carbon markets, based on carbon certifications, can provide an important incentive to promote climate-compatible practices in forestry. Since 2015, five new schemes have been launched in Europe to generate credits from reforestation, afforestation, and other forest projects. However, only a few of them consider carbon credits generated by improved SFM practices yet, and just a minority of current SFM activities are eligible for funding in carbon schemes. INFORMA will transfer insights and propose methodological improvements to existing and future carbon certification schemes, carbon monitoring programmes, networks, and tools to help create long-term economic incentives for SFM.