Tapaus-
tutkimukset

Demonstration sites

INFORMA:n tapaustutkimukset edustavat Euroopan monipuolisia ja erilaisia metsiä (FMU) viidellä tärkeimmällä luonnonmaantieteellisellä alueella, jotka kattavat 96 prosenttia EU:n alueesta ja 94 prosenttia sen metsistä.

Mapa Informa forests
Spain
Belgia
Itävalta
Romania
Suomi
Austria, Alpine forest

Pohjoiset Alpit

Itävalta, alppimetsät

Itävallasta Kaakkois-Saksaan ulottuvilla alppimetsillä on suuri ekologinen, taloudellinen ja virkistysarvo.

Brabantse wooden

Brabantin metsät

Belgia, Atlantin metsät

Belgian kauneimpiin ja vanhimpiin metsiin kuuluva Brabantin metsäalue käsittää yli 10 000 hehtaaria metsää (puulajeina yleisiä eritoten tammi ja pyökki, mutta myös vaahtera ja mänty).

North Karelia

Pohjois-Karjala

Suomi, Boreaalinen metsä

Pohjois-Karjalan, Suomen itäisimmän alueen, boreaalisilla metsillä on suuri ekologinen, taloudellinen ja virkistysarvo.

Râșca Forest District

Râșcan metsäalue

Romania, Mantereiset metsät

Suceavan läänissä sijaitseva Râșcan metsäalueella on sekä tiukasti suojeltuja metsiä että metsätalouskäytössä (puuntuotanto) olevia metsiä (puulajeina yleisiä eritoten kuusi, mänty ja pyökki).

Segre-Rialb Basin

Segre-Rialbin allas

Espanja, Välimeren metsät

Välimeren metsät ovat biologisen monimuotoisuuden kannalta ainutlaatuinen maailman luonnonperintö. Koillis-Espanjassa Segre-joen jatkona sijaitevaa Rialbin tekojärveä reunustavat kauniit Välimeren metsät, jotka ulottuvat ympäröiville kukkuloille ja vuorille.