Projektin tavoitteet

Project objectives

INFORMA pyrkii kehittämään ja jakamaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa monitavoitteisesta ja kestävästä metsien hoidosta muuttuvassa ilmastossa. Tutkimus selvittää erilaisten tavoitteiden (esim. puuntuotanto, luonnonsuojelu, virkistyskäyttö) yhteensovittamisen haasteita metsien hoidossa ja käytössä, huomioiden kestävyyden eri ulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys). Samanaikaisesti pyritään ylläpitämään metsien hiilinieluja lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja turvaamaan metsien  monimuotoisuus, sekä  maaperän  ja vesivarojen suojelu Euroopan eri alueilla.

Projektin tavoitteet
1. Stakeholder interactions
2. Metsien hoito/ilmakehän vuorovaikutus
3. Muutos- ja sopeutumisstrategiat
4. Parhaat alueelliset monitavoitteiset kestävän metsien hoidon käytännöt
5. Hiilen sertifiointimekanismien kehittäminen
6. Hankkeen tulosten jalkauttaminen